Apzīmētie ar * lauki ir obligāti!

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Aprīkojums koksnes un metālapstrādes atkritumu pārstrādei

Sūtīt ziņojumu
+371 67 286 442

Kas tad ir biomasa? Tā ir organiskas izcelsmes resurss, kura enerģija ķīmiskās pārveides rezultātā tiek pārvērsta siltuma, mehāniskajā un elektriskajā enerģijā. Biomasas veidi – koks, atkritumi, alkohola degviela, graudaugi, biogāze. Jau šobrīd biomasai ir liela nozīme, jo, pateicoties biomasai, tiek samazināta atkarība no fosilajiem kurināmajiem, tādiem kā, gāze, nafta un akmeņogles.

Kur tad izmantot atkritumus?

Katram organiskam atkritumam ir savs risinājums – briketēšana vai granulēšana ar augstiem siltumietilpības rādītajiem un zemu pelnu daudzumu. Mazākais kas tiek panākts briketējot, organisko materiālu apjoma, transportēšanas izmaksu un uzglabāšanas samazināšana, bet patieso ieguvu ir vēl vairāk.

Kā viens no svarīgākajiem ir siltumenerģijas ražošana. Šajā ražošanas procesā pastāv divas metodes: mazas jaudas apkures sistēmas un centralizētas siltumapgādes sistēmas. Otrkārt, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas procesā. Parasti to piemēro maza mēroga lietošanai. Tehnoloģija ir samērā jauna, taču jau šobrīd tiek uzstādītas koģenerācijas stacijas ar jaudu no 50 līdz 500 kW.

Un kurš gan nav dzirdējis par bioetanola ražošanu. Biokurināmo var sajaukt ar naftas produktiem un izmantot transporta vajadzībām. Pāris gadu atpakaļ tas nebija iedomājams, bet tagad vairs nav ilgi līdz brīdim, kad biodīzelis būs populārs degvielas veids. Tieši pateicoties rapšu eļļai, kura ir 84% biodīzeļa sastāvdaļa un citām eļļām, tiek iegūta degviela, ko mūsdienās pielieto automašīnās.

SIA RMP izstrādās Jūsu uzņēmuma vajadzībām piemērotāko tehnoloģisko līniju biomasas pārstrādāšanai, kas ne tikai palielinās Jūsu uzņēmuma ražošanas efektivitāti, bet arī būs dabai draudzīgs risinājums un noteikti iegūs atzinību no patērētāja.

Aizvien vairāk novērtē, ja Jūsu uzņēmums spēj sniegt ne tikai labu gala produktu, bet sniegt ieguldījumu apkārtējā vidē. Lietojot pārstrādāšanas tehnoloģiju, netiek tērēts fosilais kurināmais, kas attiecīgi samazina energoresursu importu. Tas savukārt veicina drošu energoapgādi, jo biokurināmais ir vietējais resurss un nav atkarīgs no politiskās situācijas. Samazinās siltumnīcefekta gāzes izplatīšana, kā arī zemas izmaksas, kuras var konkurēt pat ar dabas gāzes enerģiju un zemas loģistikas izmaksas. Lai saražotu enerģiju, nepieciešams vairāku uzņēmu sadarbošanās, kas veicina iespējas tehnoloģijas eksportam. Kas savukārt veicina lauksaimniecības attīstību un sekmē tās daudzveidību.

Jūs vēl domājat? Pārvērtīsim Jūsu atkritumus ienākumos!

Jūsu materiāls