Meie projektid

Lõpetatud projektid jäätmekäitlusseadmete tarnimiseks, paigaldamiseks ja kasutuselevõtuks.

  • Kõik
  • Puit
  • Metall
  • Orgaaniline materjal

Briketisüsteemid Radviliški rajoonis, Leedus

Briketisüsteemid Radviliški rajoonis, Leedus

2023. aasta novembri lõpus paigaldasid meie spetsialistid Leedus Radviliški rajoonis puidutöötlemisettevõttele edukalt 3 uut RUF Lignum R6 briketisüsteemi. Süsteem koosneb järgmistest osadest: 3 briketipressi RUF Lignum R6, 3 väljatõmbepunkri komplekti, 3 punkri sees olevat kontrollust. Meie spetsialistid on edukalt läbi viinud kõigi eelpool nimetatud seadmete kvaliteetse montaaži ja kasutuselevõtu ning personali väljaõppe.

Briketi- ja pakkimissüsteem Madona piirkonnas

Briketi- ja pakkimissüsteem Madona piirkonnas

2023. aastal novembris viisid meie spetsialistid ellu projekti brikettimis- ja pakkimissüsteemi paigaldamiseks Madonsky linnaosa puidutöötlemistehasesse. Süsteem koosneb järgmistest osadest: briketipressist RUF Lignum R6 ja kokkutõmbumispakendamise masinast Strojplast Airless Advance koos valmistoote konveieriga. Meie spetsialistid läbisid edukalt kõigi eelnimetatud seadmete kvaliteetse paigalduse ja kasutuselevõtu ning personalikoolituse.

Brikettimis- ja pakkimissüsteem Jekabpilsi piirkonnas

Brikettimis- ja pakkimissüsteem Jekabpilsi piirkonnas

2023. aasta oktoobris viisid meie spetsialistid ellu projekti brikettimis- ja pakkimissüsteemi paigaldamiseks Jekabpilsi piirkonna puidutöötlemisettevõttesse.
Süsteem koosneb järgmistest osadest: kaks RUF Lignum R6 briketipressi koos tolmuimejate komplektiga,punker 2m3 kaane ja tasemeanduriga, Airless Advance kahanev pakendamismasin valmistoote konveieriga (Strojplast). Meie spetsialistid viisid edukalt läbi kõigi ülaltoodud seadmete kvaliteetse paigalduse ja kasutuselevõtu, samuti personali väljaõppe.

Brikettimise, pakendamise ja kaubaaluste süsteem Dobele piirkonnas

Brikettimise, pakendamise ja kaubaaluste süsteem Dobele piirkonnas

Septembris 2023 viisid meie spetsialistid ellu Dobele piirkonna puidutöötlemisettevõttes brikettimis-, pakkimis- ja kaubaaluste süsteemi paigaldamise projekti.
Süsteem koosneb järgmistest osadest:
Briketisüsteem RUF Lignum Classic
Õhuvaba kokkutõmbumismasin (Strojplast)
Valmistoote konveier (Strojplast)
Kaubaaluste pakkimisseadmed: sorteerimislaud, põrandatõstuk, vaakumtõstuk, poolautomaatne kaubaaluste pakkija, rühmituslaud, manipulaator (Strojplast)
Kaubaaluste pakkimisseadmed (Strojplast)
Meie spetsialistid viisid edukalt läbi kõigi ülaltoodud seadmete kvaliteetse paigalduse ja kasutuselevõtu.

Automaatpakendiliin Tallinnas

Automaatpakendiliin Tallinnas

2023. aasta juulis viisid meie spetsialistid ellu automaatse pakkimisliini paigaldamise projekti Tallinnas asuvas puidutöötlemisettevõttes.
Liin teostab automaatset brikettide valimist 3 RUF briketipressist, nende transportimist grupeerijasse, 12-st ristkülikukujulisest briketist koosneva rühma moodustamist, ettevalmistatud grupi pakkimist kahanevasse kilesse, pakendi läbilaskmist termotunneli ja jahutusjaama. Liin on varustatud avariiväljapääsu, voldikute söötja, briketi etteande juhtimise ja ohutusanduritega. Selle tulemusena on liini võimsus kasvanud 240 pakini tunnis.
Meie spetsialistid on edukalt läbi viinud kõigi ülaltoodud seadmete kvaliteetse paigalduse ja kasutuselevõtu.

Briketiliin Ropaži piirkonnas

Briketiliin Ropaži piirkonnas

Meie spetsialistid paigaldasid 2022. aasta detsembris edukalt briketeerimisliini Läti puidutöötlemisettevõttele Ropaži piirkonnas. Liin koosneb RUF briketisüsteemidest, transpordi- ja juhtimissüsteemidest. Projekt hõlmas järgmisi paigaldustööde etappe: vanade seadmete demonteerimine, kaabitsa konveieri ja etteandekruvide paigaldamine, 5 pressi seadistamine uutele positsioonidele, sõlmedevaheliste painduvate ühenduste paigaldamine, kaablitrasside paigaldamine, toide, elektroonika torustik, tooraine äraveo paigaldus, rennide ja pakkimislaua paigaldus, samuti operaatori platvormi paigaldus.

RUF Lignum R6 Jelgava piirkonnas

RUF Lignum R6 Jelgava piirkonnas

Septembris 2022 paigaldasid meie spetsialistid edukalt 2 uut briketipressi RUF Lignum R6 Läti puidutöötlemisettevõttele Jelgava piirkonnas. Ettevõte on juba tegelenud taaskasutuse ja briketitootmisega ning nüüd otsustas eelmise põlvkonna RUF pressid uute vastu välja vahetada, et tõsta tootlikkust ja vähendada energiakulusid.

Lignum R6 hüdromootorite täiustused on suurendanud seadmete efektiivsust 25%. Kogu tootmisvõimsus on umbes 1500 kg/h. Nad suudavad päevas toota umbes 36 tonni briketti. Tooraine - lepa- ja tammelaastud. Täname usalduse eest ja õnnestub!

Kettkonveieri käivitamine

Kettkonveieri käivitamine

Ideest valmistooteni! RMP projekteerib ja toodab kliendi vajaduse järgi kohandatud mitte-standardseid seadmeid.

2022. aasta juulis paigaldati Läti ettevõttes kahest eraldi ajamiga konveierist koosnev kettkonveier. Ajamiks on reduktoriga elektrimootor, mis on paigaldatud otse konveieri raamile. Olemasoleva tootmis-liiniga ühendati 90-kraadise nurga all 9meetrine kettkonveier. Arvestuslikult võib samaaegselt konveieril olla kuni 1000 kg tooteid.

RUF Lignum R6 Lätis Kuldigas

RUF Lignum R6 Lätis Kuldigas

2022. aasta veebruaris rakendasid meie spetsialistid edukalt töösse kaks uut RUF Lignum R6 brikettimispressi Läti Kuldiga puidu-töötlemisettevõttes.

Uusim RUF tehnoloogia võimaldab toota erineva suuruse ja kaaluga kvaliteetset briketti. Lignum R6 hüdromootorite täiustamine on suurendanud seadmete tõhusust 25% võrra. Tooraineks on männipuiduhake.

RUF Lignum R6 pressid ja Strojplast pakendamismasinad

RUF Lignum R6 pressid ja Strojplast pakendamismasinad

2021. aasta detsembris evitasid meie spetsialistid edukalt kaks uut RUF Lignum R6 brikettimispressi ja Strojplast pakkimismasina Läti puidutöötlemisettevõttes Jekabpilsis. Ettevõte tegeles juba varem jäätmete ringlussevõtu ja briketi tootmisega ning otsustas nüüd tootlikkuse suurendamiseks ja energiakulu vähendamiseks vahetada eelmise põlvkonna RUF-pressid uute vastu.

Brikettimisliini võtmed kätte-üleandmine

Brikettimisliini võtmed kätte-üleandmine

2021. aasta veebruaris paigaldas meie meeskond täieliku töötsükliga brikettimisliini. Ettevõttes oli palju saepuru ja erineva fraktsiooniga puidujäätmeid. Selleks, et saada brikettimiseks ühtlast puidumassi, paigaldati vibreeriv söötmislaud ja konveier, hüdrohakkur, mitu punkrit ja kruvikonveierit, konveier, haamerpurusti, kaks RUF Lignum R6 hüdro- pressi ja Strojplast poolautomaatne liin. Brikettimisliini tootlikkus on 1,4 t/h.

RUFi press Valgevenes

RUFi press Valgevenes

2019. aasta augustis paigaldasime uue RUF Lignum R6 brikettimispressi Valgevene ettevõttes. See võimaldab suurendada tootlikkust, ja vähendada energiakulu. LIGNUM R hüdroajamite viimased uuendused tagavad 25% suurema tõhususe, mille üks suurimaid eeliseid on ENERGIASÄÄSTLIKKUS.

Lahendus Leedu briketitootjatele

Lahendus Leedu briketitootjatele

2019. aasta juulis paigaldasime RUF Lignum R6 brikettimissüsteemi ja Strojplasti Airless-pakkemasina. Koos toodavad need ligikaudu 950‒970 kg/h briketti, s.t üks kaubaaluse täis briketti tunnis ja umbes 23 tonni ööpäevas.

RUFi tootlikkus on 36 tonni briketti ööpäevas!

RUFi tootlikkus on 36 tonni briketti ööpäevas!

Juulis paigaldasime kaks RUF Lignum R6 pressi summaarse tootlikkusega umbes 1500 kg/h. Nende pressidega toodetakse umbes 36 tonni briketti ööpäevas. Ettevõtja sõnul on see suurepärane võimalus lahendada mööbli tootmisjääkide probleem. Suurem osa briketist eksporditakse.

RUFi uusima põlvkonna brikettimissüsteem koos Strojplasti pakkeseadmetega

RUFi uusima põlvkonna brikettimissüsteem koos Strojplasti pakkeseadmetega

2019. a juunis käivitasime briketitootmisliini ‒ viimase põlvkonna RUF Lignum R6 pressi koos Strojplast pakkeseadmetega. Kokku toodab see liin 750 kg briketti tunnis.

Valgevenes anti töösse RUFi hüdropress

Valgevenes anti töösse RUFi hüdropress

2019. aasta märtsis käivitati Valgevenes küttebriketi tootmiseks okas- ja lehtpuu saepurust hüdropress RUF Lignum Classic.

RUF Lignum R6 Eestis

RUF Lignum R6 Eestis

Veel üks lõpetatud projekt Eestis. Novembri lõpus paigaldasime RUF Lignum R6 ettevõttesse, kus tegeldakse briketi tootmisega vineeritolmust.

RUF Lignum R2

RUF Lignum R2

Novembris paigaldasime Valgevenes RUF Lignum R2, mis kohandab automaatselt kliendi jaoks vajaliku briketi suuruse. Press on mõeldud puidujäätmete töötlemiseks.

Veel üks RUFi press Lätis

Veel üks RUFi press Lätis

Briketi nõudlus maailmas on kasvutrendis. Oktoobris paigaldasime Lätis pressi RUF Lignum R6, mis kohandab automaatselt kliendi jaoks vajaliku briketi suuruse.

RUF Lignum R6 okaspuidu töötlemiseks

RUF Lignum R6 okaspuidu töötlemiseks

Selle aasta augustis paigaldasime Lätis okaspuidu töötlemiseks brikettimispressi RUF Lignum R6.

Lignum R4 ja Lignum R6 Valgevenes

Lignum R4 ja Lignum R6 Valgevenes

Selle aasta augustis paigaldasime Valgevenes kaks uut brikettimispressi ‒ RUF Lignum R6 ja RUF Lignum R4. Lignum R hüdrosüsteemi täiustamine on suurendanud tõhusust umbes 25%. Ettevõte töötleb vineeripuru ja toodab briketti üle 1200 kg/h ‒ Lignum R6-ga 670 ja Lignum R4-ga 575 kg/h.

RUF 500 ja Strojplast

RUF 500 ja Strojplast

2018. aasta juulis paigaldas SIA RMP Läti puidutöötlemisettevõttes uue brikettimispressi RUF 500 koos jaotuspunkriga. Samuti paigaldati konveier ja Strojplasti pakkimismasin. Kõiki seadmeid juhitakse kaasaegse juhtpaneeliga, mis annavad teavet iga masina töö kohta ja hoiatavad rikete eest.

RMP automaatpakkeliin

RMP automaatpakkeliin

2018. aasta aprillis paigaldasime Leedus briketi pakkeliini. Ettevõttes töötab neli brikettimis-pressi kogutootlikkusega 1,8 tonni briketti tunnis. Liin pakendab 1,8 t/h briketti termokilesse. Enamik pakkemismasinaid on kallid ja ei vasta puidutöötlemisettevõtete vajadustele, sest briketi pakendamine on väga keeruline protsess. Tänu SIA RMP meeskonnale ja nende aastatepikkusele briketi tootmis- ja töötlemiskogemusele on SIA RMP insenerid välja töötanud lahenduse, mis sobib just sellele kliendile.

RUF Lignum R6 ja Strojplasti pakkeseade

RUF Lignum R6 ja Strojplasti pakkeseade

Selle aasta mais paigaldasime Eestis uue RUF Lignum R6 brikettimispressi ja Airless kilepakendamise masina. LIGNUM R hüdroajami viimased uuendused suurendavad nende tõhusust 25%. Ettevõte töötleb termiliselt modifitseeritud kuusepuidu saepuru.

RUF brikettimissüsteemid Siberis

RUF brikettimissüsteemid Siberis

2017. aasta aprillis paigaldati uus RUF värvilise metalli brikettimissüsteem. See tehnoloogia võimaldab vanametalli tõhusalt ringlusse võtta.

RUF Lignum R4 brikettimissüsteem

RUF Lignum R4 brikettimissüsteem

Paigaldasime puidutöötlemisettevõttes RUF Lignum R4 briketeerimissüsteemi koos punkri ja pakkimislauaga. Lignum R4 hüdroajami viimased uuendused suurendavad pressi tõhusust 25%.

Rudnick & Enners granulaator

Rudnick & Enners granulaator

Rēzeknes paigaldati Rudnick & Ennersi pelletivõrk ja lintkonveier. RMP paigaldas mõlemad seadmed olemasolevasse pelletitootmisüksusesse. Võrgu abi vähendatakse tolmu kogust, mille tulemusena paraneb toote kvaliteet.

Brikettimissüsteem RUF 800

Brikettimissüsteem RUF 800

Brikettimispress RUF 800 töötleb 660 kg puiduhakkejäätmeid tunnis. Ettevõte püüab olla briketiturul võimalikult edukas ning on nüüdseks paigaldanud neli RUFi brikettimissüsteemi.

Brikettimissüsteem RUF 11/3300/50 × 50

Brikettimissüsteem RUF 11/3300/50 × 50

2016. aastal paigaldati brikettimissüsteem RUF 11/3300/50 × 50, mis briketib terase- ja alumiini-umipuru segu.

Jersikas iela 14,
LV-1003 Riia, Läti
Avatud tööpäeval 08.00 – 17.00 +371 67286442
küsimusteks ja ettepanekuteksrmp@rmp.lv
Aitäh

Sinu sõnum on saadetud.

Taotlege tagasihelistamist

We will answer! Order a call from our manager.
We usually call you back within 15 minutes.

Nupu SAADA vajutamisega nõustun isiku-andmete töötlemise ja privaatsuspoliitika tingimustega.
Telli liisingu kalkulatsioon
Nupu SAADA vajutamisega nõustun isiku-andmete töötlemise ja privaatsuspoliitika tingimustega.
CV saatmiseks
Kontaktandmed
vaba koht
kommentaarid
Nupu SAADA vajutamisega nõustun isiku-andmete töötlemise ja privaatsuspoliitika tingimustega.
Ei leia otsitud teavet?
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST
Kontaktandmed
KOMMENTAARID
Nupu SAADA vajutamisega nõustun isiku-andmete töötlemise ja privaatsuspoliitika tingimustega.